úvodní strana
 z činnosti
 kurzy
 naše cíle
 naše aktivity
 aktuálně
 fotogalerie
 vzkazy

 

Kurzy

 

2009

kdo z ohluchlých má zájem o výuku na PC - ještě jsou volná 3 místa pro začátečníky i pokročilé - 6 měsíců 500,- v APPN, Vratislavova ul.
Není to se znakovým jazykem, výuka pouze artikulací a písemným textem !2008

Předběžně bych tady chtěla informovat, že klub ohluchlých v ČUN požádal o dotaci na uspořádání kurzu odezírání pro ohluchlé a nácvik poslechu pro osoby s kochleárním implantátem pod vedením paní Mgr.Benešové.

Kurz se bude konat opět v hotelu Technik v Lázních Bohdaneč ve dnech od 23.června 2008 do 4.července 2008.

Využijte příležitosti zúčastnit se opravdu ojedinělého a kvalitního kurzu. Další informace (přihlášování, cena a pod.) Vám zde ještě oznámíme.

 

Anica Dvořáková

2007

Upozorňujeme na možnost zúčastnit se docházkového kurzu odezírání, který je spojen s tréninkem paměti. Kurz bude zahájen ve druhé polovině října a bude se konat v Karlíně.

Termín ještě oznámíme.2006

Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný projekt na rok 2006 a žádná akce ČKO se nekonala, podali jsme projekt na MPSV pro rok 2007 opět na kurzy odezírání, které byly velmi úspěšné v minulých letech.

Předpokládá se v měsíci červnu pobyt v lázních Bohdaneč asi 28 osob na 13 dní a v rozhraní září-říjen lázně Luhačovice, opět hotel Praha a též 13 dní pobytu.

Veškeré upřesněné informace budou dány na naše stránky v lednu 2007 po oznámení schvalovací komise MPSV.

 

Jirka G.

2005

Luhačovice

Podzimní kurz odezírání pořádaný ČKO Praha se uskutečnil pod vedením p. Anici Dvořákové, logopedky p. Evženie Benešové a naší cvičitelky p. Sedláčkové v krásném místě naší republiky v Luhačovicích v hotelu Praha.

Sešli jsme se tam všechny skupiny postižení, tedy nedoslýchaví, neslyšící, ohluchlí i implantovaní. Komunikace mezi všemi byla bez zábran a problémů.

Výuka se konala v dopoledních hodinách ve dvou skupinách. Paní logopedka použila při výuce hru Scrabble a v podvečerních hodinách ve volném čase ještě hru Boogle. Tyto hry jsou výborné pro rozšíření slovní zásoby. V době dopoledního volna se dalo využít různých lázeňských procedur a nového plaveckého bazénu. Odpolední čas si mohl každý zpříjemnit podle svého, procházkami po kolonádě a okolí, pitím minerálních pramenů, či kávy. Kdo nemohl jít delší cestu, tak se mohl svézt po Luhačovicích vláčkem až na přehradu a zpět.

Jeden den jsme podnikli i exkurzi do muzea bot a mrakodrapu Tomáše Bati ve Zlíně. Pohled z Baťova mrakodrapu na jeho rozlehlou továrnu a okolí byl přímo úchvatný. Kdo neviděl nemůže soudit.

Počasí nám přálo a tak se nám kurz vydařil.

Už se těšíme na příští rok, jen doufáme, že se nám opět podaří kurz uskutečnit.

 

Gita Moravcová

Bohdaneč

Na rozhraní června a července se konal náš, již třicátý 14ti denní kurz odezírání pro ohluchlé a zároveň již čtvrtý kurz nácviku poslechu na kochleární implantát

Kurz z velké části hradilo Ministerstvo zdravotnictví a konal se v Lázních Bohdaneč u Pardubic v hotelu Technik, který je zároveń školícím střediskem. Bydleli jsme na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, vybavených vlastním sociálním zařízením.

Na letošním kurzu bylo mezi 34 účastníky deset osob s voperovaným kochleárním implantátem a  2 kandidáti na CI. Účastníci s různým stupněm sluchového postižení absolvovali výuku odezírání, či logopedickou nápravu řeči a výslovnosti. S kurzisty pracovaly dvě logopedky pod vedením klinické logopedky Mgr. Benešové.

V posledních dnech kurzu nás navštívili odborní lékaři z FON Motol, FON Žitná a zástupkyně VZP, kteří nás informovali o všem, co se týkalo kochleárních implantátů.

Sešel se nás kolektiv různého věku (nejmladší účastnici bylo 21 let), navázala se zde nová přátelství, téměř denně se vedly diskuze o problematice sluchových vad) v hlavní hale hotelu, kde se dalo posedět v proutěných křesílkách, či v atriu. O dobrou zábavu také nebyla nouze a po večeři nám logopedky přípravovaly program plný různých her.

Také nás přijela natáčet Česká televize. Záběry z kurzu a dojmy účastníků bude možné shlédnout v pořadu Televizní klub neslyšících v některém z  podzimních měsíců.

 

Anica Dvořáková


2004

Františkovy Lázně

Kurz se konal v příjemném penzionu Melodie ve Františkových Lázních. Přes 30 osob bylo rozděleno do skupin podle svých možností. Začínalo se ráno rehabilitačním cvičením pod odborným vedením paní Sedláčkové. Hlavním účelem kurzu bylo však odezírání a nácvik poslechu různých zvuků pod vedením odborné klinické logopedky pí. Mgr. Benešové. Implantovaní účastníci se seznámili s výukovým CD programem, určeným právě pro implantované osoby. A také poznávali různé zvuky vyskytující se v našem běžném životě nahrané na kazetě.

Na závěr pobytu provedla paní logopedka Mgr. Benešová závěrečné hodnocení, které opravdu vyznělo příznivě. Nejen, že se účastníci zlepšili ve výuce odezírání a poslechu, ale i ve volném čase vytvořili mezi sebou velmi přátelské vztahy. Ve skupinách se chodilo na tzv. "odezírací procházky" po krásném lázeňském areálu, jezdilo se na krátké výlety po okolí, zvláště, když nám přálo krásné podzimní počasí.

Zaznamenali jsme ale jednu smutnou skutečnost: V celém hotelu byly na pokojích televizory, bohužel ani jeden z nich neměl teletext, takže sluchově postižení hosté nemohli sledovat filmy se skrytými titulky. Tedy další podnět pro odpovědné činitele, jak by se měly odstraňovat komunikační bariéry pro sluchově postižené....

 

Jana Jašová

Bohdaneč

V červnu se opět konal v bohdanečském hotelu Technik kurz odezírání pro ohluchlé a nácvik poslechu pro implantované, pod vedením pí Anici Dvořákové a  odborným vedením pí dr.Benešové. Součástí bylo i rehabilitační cvičení pod vedením pí Sedláčkové.

Nechceme zde používat stále se opakující fráze, jen můžeme říci, že na kurzu byla skvělá atmosféra, byla kvalitní výuka, plná pohody, s velmi dobrými výsledky, protože paní Benešová je skvělá logopedka a  její metody výuky jsou velmi účinné, tedy všichni frekventanti vykázali značné zlepšení.

 

Anica Dvořáková


2003

Bohdaneč

V Bohdanči se uskutečnil na přelomu června a července pobytový kurz odezírání pro ohluchlé a nácvik poslechu pro implantované. Kurzu se zúčastnilo 6 implantovaných a 5 kandidátů kochleárního implantátu, kromě dalších těžce sluchově postižených účastníků, celkem 35 osob.

Odborné vedení kurzu měla pí.dr.Evžena Benešová, která rozdělila účastníky do skupin dle postižení a specifikace.

V rámci kurzu byly na programu i lékařské přednášky - MUDr.Příhodová a MUDr.Kohlíček.

Volný čas vyplňovali účastníci kurzu výlety do okolí, návštěvou přírodního koupaliště, návštěvou plaveckého bazénu v místních lázních, jízdami na kolech apod.

Pro čerstvě implantované byla výuka velkým přínosem, v závěru kurzu se při testech zjistilo, že skutečně daleko lépe poslouchají na voperovaný implantát, než na začátku. I ti, kteří se učili jen odezírat, udělali značný pokrok.

V závěru pobytu se uskutečnil i večírek na rozloučenou s pohoštěním a tancem, účastníci se rozjížděli do svých domovů s dobrými pocity a s nově navázaným přátelstvím.

Podívejte se s námi na záběry z kurzu. Viz fotogalerie.

 

Anica Dvořáková

Luhačovice

Podzimní kurz výuky odezírání a nácviku poslechu byl tentokrát situován na Moravu, aby účastníci z Moravy neměli daleko. Bydleli jsme v krásném městě, v Lázních Luhačovice, v hotelu Praha od 23. září do 4. října. Po celou dobu jsme měli nádherné letní počasí. Kurz byl opět odborně veden pí.dr.Benešovou. Mezi účastníky byli i tři kandidáti na CI, z nichž jeden už je v tuto chvíli po operaci. Fotografie z tohoto kurzu se nám nepovedly, takže bohužel nemůžeme nijak dokumentovat průběh, mohli bychom jen dodat hodně záběrů z vycházek po krásném okolí, kolem přehrady, kolonády a z návštěv ve vinných sklípcích a denně tanečních večerů v hotelu, kde jsme bydleli...

Na závěr jen můžeme konstatovat, že všichni účastníci byli velice spokojeni a už se těší na další kurzy v příštím roce.

 

Anica Dvořáková

 

 

Informace pro příznivce ČKO: