úvodní strana
 z činnosti
 kurzy
 naše cíle
 naše aktivity
 aktuálně
 fotogalerie
 vzkazy

Z naší činnosti

Český klub ohluchlých se snaží ve své činnosti pro ohluchlé a těžce nedoslýchavé zlepšit jejich těžkou životní situaci.

Pro tyto postižené se snažíme mj. zajistit tzv. první pomoc intenzivní výukou odezíráním, tím, že jim poskytneme videokazety kurzu odezírání, který jsme natočili ve spolupráci s Českou televizí a které byly také několikrát odvysílány na obou programech ČT.

Naším posledním úspěchem je, že z naší iniciativy vznikla petice k Parlamentu České republiky za zvýšení počtu skrytých titulků v České televizi. Výsledkem této petice je, že bylo schváleno zvýšení z 25 % na 75 % skrytého titulkování v České televizi a povinnost 15 % při TV NOVA a TV PRIMA.