úvodní strana
 z činnosti
 kurzy
 naše cíle
 naše aktivity
 aktuálně
 fotogalerie
 vzkazy

Naše aktivity

- poradenská činnost

- zajišťování docházkových kurzů odezírání pro ohluchlé

- zajišťování pobytových kurzů s výukou odezírání pro ohluchlé

- zajišťování rehabilitačního cvičení pro ohluchlé

- předvedení kompenzačních pomůcek pro neslyšící

- vydávání videokazet kurzu odezírání pro ohluchlé

- vydávání informační kartičky "JSEM NESLYŠÍCÍ"

- klubová činnost