úvodní strana
 z činnosti
 kurzy
 naše cíle
 naše aktivity
 aktuálně
 fotogalerie
 vzkazy

Založení klubu

Český klub ohluchlých byl založen v roce 1991 a registrován u Ministerstva vnitra.

ČKO je neziskové občanské sdružení, které pomáhá především osobám, které jsou postiženy náhlou ztrátou sluchu. Takto postižení lidé jsou zbaveni možnosti normální komunikace s okolím, nemohou poslouchat rozhlas, televizi, telefonovat a dostávají se do úplné izolace rodinné, společenské i pracovní.

Pro naše postižené pracujeme zcela zdarma, dobrovolnickou činností, bez administrativního aparátu. Finanční prostředky se snažíme získat formou dotací a sponzorských darů.

Jsme členem komise pro výběr pacientů pro voperování kochleárního implantátu při VZP.

 

videokurz odezírání na DVD

videokurz-odezirani-obal-predek.gif, 4,6kB

Mnozí z Vás si jistě vzpomenou na Videokurz odezírání pro ohluchlé, který pro Český klub ohluchlých natočila Česká televize při odborné spolupráci logopedek Dr.Benešové, Dr.Jirutkové a Dr.Kotlínové pod režijním vedením režiséra Štěpána Skalského a Lady Vackové.

Tento Videokurz odezírání byl nyní přetočen na DVD a zde je několik nasnímaných obrazovek.

Je to výborná pomůcka nejen pro ohluchlé, ale i pro těžce nedoslýchavé a implantované, kterým usnadňuje pooperační rehabilitaci.

Máte-li zájem o získání tohoto CD, napište si nám o něj.32 fotek

Vyrobil L Kratochvíl (2009)

 energizer
www.energizone.cz
 web